Integritet- och Datapolicy


Offertway värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Datapolicy förklarar vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra tjänster och blir kund till oss.Denna Datapolicy beskriver även dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. “Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Offertway AB (genomför just namnbyte från Afferta AB), registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559215-6474 och med säte på Ekelundsvägen 16, 171 73 Solna. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi ansvariga för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Information du ger till oss

Vi samlar in information som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, gör en offertförfrågan eller kommunicerar med vår support. Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder Offertway, vilket bland annat inkluderar:Vilken information samlar vi in?

När du använder någon av Offertways tjänster kommer vi samla in information om dig, antingen på egen hand eller via tredje part. Med tjänster syftar vi på användade av vår offerttjänst, köp, kontakt med oss eller användade av "dina sidor". Beroende på vilken tjänst du använder, kan denna information vara:Till vilka delas den här informationen?

Din information kan komma att delas med externa samarbetspartners. Vi har dessa samarbeten för att hjälpa oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi lämnar endast ut uppgifterna till våra anslutna samarbetspartners efter att de accepterat att respondera på er skickade förfrågan via Offertways tjänst. Uppgifterna finns endast i ett inloggat läge och skickas aldrig manuellt per mail. De typer av externa samarbetspartners som vi kan dela information om dig med är följande:


Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, redigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:
Borttagning av konto:

Generelt spar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 24 månader därefter. När vi sparar din data för andra syften än för våra förmedlingsåtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst kontakta info@offertway.se Var behandlar vi din information?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer (ex. Google Analytics) komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Offertway är fast beslutet att alltid skydda din data och kommer vidta åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Kontakta oss

Kontakta oss angående datatskydd och personuppgifter på info@offertway.se. Vi tar dataskydd på största allvar och svarar gärna på dina frågor.

 

Denna Integritets- och datapolicy ändrades senast 21 december 2021.

Urval av leverantörer att få offerter på