Varför skapades Offertway.se

Varför skapades Offertway.se?

Offertway är en digital offertjänst för små och medelstora företag. Vår tjänst riktar sig till företagare som vill få offerter och kunna jämföra priser och villkor på företagsabonnemang, mobila växlar och liknande typer av kommunikationstjänster. Med vår kostnadsfria tjänst fyller ert företag enkelt i behoven på offertway.se och matchas sedan med rätt återförsäljare, inom kort finns sedan upp till fyra offerter att jämföra mellan. Offertway lanserades för att underlätta vardagen, dels för företaget som är i behov av kommunikationstjänster men även för återförsäljaren som erbjuder just denna typ av tjänst i kombination med sin lokala expertis och service som också är av stor efterfrågan. Här berättar vi mer om varför Offertway kom till.


Allt fler företag bildas

Enligt en Sifo-undersökning från 2020 drömmer var tredje svensk om att starta sitt eget företag och i målgruppen 18–29 år lockas så många som hälften av att driva eget. Under de senaste åren har flertalet av dessa drömmar blivit verklighet och nya företag ökar i hela landet. Enbart under föregående år startades det 73 500 företag vilket är en ökning med hela 14 %. I samband med att företagandet både ökar och föryngras så förändras även det digitala beteende där förväntan på fler servicetjänster blir allt högre. En företagares digitala aktivitet återspeglar väldigt mycket hur ett privat beteende är. Det är inte heller så konstigt, bakom företaget finns nämligen samma människa med samma digitala vanesätt. Att agera olika som företagare vs. privatperson suddas alltmer ut och oavsett vad vi företräder har händelseförloppet från idé till beslut förkortats och tjänsternas tillgänglighet ska finnas 24–7. Första steget tas helst genom en sökning på mobilen och förväntan på snabbt gensvar är numera inte bara hög utan ett krav – annars tröttnar vi snabbt. Tålamodet är kort och besluten ska tas snabbt men samtidigt är vikten av ”rätt val” fortsatt mycket viktigt och därför ökar vårt jämförelsebehov. Precis som vi idag jämför elavtal, bolån och försäkringar vill vi kunna ta rätt val för våra företag och dess kommande omkostnader.


Vi frågade 100 företag

För att mer specifikt ta reda på hur företag vill ha det tog vi på Offertway kontakt med 100 st. företag i segmentet 2-55 st. anställda. Vi frågade företagen om vi fick analysera deras telefonikostnader samt hur de vill upphandla sina abonnemangsavtal nästa gång. Här är sammanfattning av vad vi kom fram till:

  • Vi observerade en stor differens i företagens abonnemangskostnader. Hos mobiloperatören Telia Företag skiljde det 41% i månadskostnader för företagsabonnemang med samma innehåll. Hos Telenor Företag var samma siffra hela 43%. Vi hittande inte heller något tydligt samband mellan företagssegment <> kostnader, många gånger hade ett mindre företag billigare kostnad per abonnemangslicens.

  • Vid nästa tillfälle ville 84% av företagaren helst starta sin upphandling digitalt och för att ta rätt beslut var ett krav att minst två avtalsförslag måste jämföras. Samtidigt får inte för många egna timmar läggas på att komma i kontakt med rätt leverantörer för då tappar företaget produktiviteten i vår egen kärnverksamhet. Även om resan ska starta digitalt uppskattas sedan en god service från en tillgänglig partner. Oavsett företagets storlek upplevdes det idag krångligt att komma i kontakt med mobiloperatören och få kontroll på sina avtal. Att införskaffa sina tjänster via en återförsäljare känns därför rätt i ett serviceperspektiv men det var samtidigt svårt att hitta rätt sådan.


Resultatet blev Offertway

Våra samtal gav oss sedan en klar bild av hur både efterfrågan och behov hos dagens företag ser ut. Vikten av att ta rätt beslut kring abonnemangsavtal är stor men företagarens egen tid är minst lika värdefull. Att på egen hand göra förarbetet tar både lång tid och är alldeles för svårt. Utöver kraven att kunna jämföra förslag och vara tidseffektiv är även service och support väldigt viktigt. Jag vill dels känna mig sedd som företagskund och dessutom är abonnemangsavtal ofta en komplex tjänst som bara måste fungera, skulle problem uppstå måste dessa lösas fort av en förstående leverantör. Därför byggde Offertway, en smidigt digital tjänst som bemöter efterfrågan och effektiviserar ”första steget” i ett upphandlingsskede. Med Offertway görs förarbetet både snabbt och mer precist vilket gör vägen till beslut mycket snabbare och tryggare. För att bemöta ”service-kravet” matchas sedan förfrågan med rätt typ att återförsäljare i samma geografiska område som företaget finns på. Med detta skapas trygghet där en närvarande leverantör erbjuder god service både innan och efter valet av telefonilösning har tagits. Med Offertway kan ert företag konkurrensutsätta priser och villkor, snabbt få kontakt med rätt återförsäljare samt spar massvis med värdefull tid.

Se över företagets abonnemangsavtal. Testa vår offerttjänst idag – att fylla i en förfrågan tar bara några minuter

Publicerad i Nyheter 10 Mar 2021